Therapeutisch Centrum Boterdiep
   
 

Home


Jouw vraag of klacht | Behandeling | Jacques van Eijden | Honorarium | Contact | Links | Colofon

   
 

"Somatic Movement - lichaamsbewust bewegen - erkent het lichaam
als bron van intelligente informatie die, in beweging gezet, tot
een gezonder en harmonischer leven leidt."

Jacques van Eijden

   

 


Jouw vraag of klacht  
 • Heb je pijn en/of chronische klachten?
 • Voel je je al een tijd gespannen, onrustig?
 • Kun je gevoelens van verdriet of boosheid moeilijk hanteren?
 • Kom je niet makkelijk in beweging?
 • Heb je aan ADHD en/of Autisme gerelateerde klachten?
Houden die klachten al een tijd lang aan en worden ze voor je gevoel niet echt goed begrepen?

Dan is natuurgeneeskundige therapie in de praktijk voor Somatisch Bewegen misschien wel iets voor jou.


Behandeling  
Naar bovenkant pagina

Visie

Ik werk vanuit een integrale, natuurgerichte visie op gezondheid, welzijn en genezing. Ik kijk naar de mens als geheel. De vraag/klacht van de cliënt is het uitgangspunt van de natuurgeneeskundige behandeling. Samen werken we aan het verminderen en als het kan verhelpen van de klacht. Mijn instrument is lichaamsbewust bewegen en mijn rol is steunend en inzicht gevend. Het natuurlijk herstellend vermogen wordt aangesproken en ingezet.

Mijn aanpak omvat het diagnosticeren en behandelen van de onderliggende onevenwichtigheden in het functioneren van de cliënt. Hierbij loop ik de vijf natuurgerichte principes energie (1), overdracht van informatie (2), drainage (3), voeding (4) en psychologie (5) in volgorde af. Energie is daarbij de basis. Zonder energie kunnen de andere vier principes niet functioneren. De principes staan onderling met elkaar in verbinding. Gezondheid ontstaat als er met alle vijf principes optimaal gewerkt wordt.

De vijf natuurgerichte principes komen ook terug in de Five Pillars Somatics. Deze door mij ontwikkelde methode ligt ten grondslag aan de Somatic Movement cursussen en opleidingen.


Werkwijze

Tijdens het intake consult stellen wij naar aanleiding van de klachten een behandelplan op.

In de volgende consulten leer je luisteren naar de signalen van je lichaam. Voor veel mensen is dit al een nieuwe en bijzondere ervaring. Je komt in contact met je eigen lichaam dat je precies vertelt waar de problemen zitten. Onder mijn begeleiding leer je houding en bewegingsoefeningen, adem en stemoefeningen, aandacht en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Door deze oefeningen regelmatig te doen hervindt je lichaam het natuurlijk evenwicht en ga je beter in je vel zitten.

De behandeling is kortdurend. Het gaat om 5 tot 10 consulten, gedurende een periode van 3 tot 9 maanden.

In bijzondere gevallen zal het noodzakelijk zijn om hier van af te wijken.

Tijdens het intake consult wordt ook een schatting gemaakt van het totaal aantal sessies. Dit kan in de evaluatie na vijf sessies eventueel worden bijgesteld.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat kan telefonisch of in de praktijk.


Jacques van Eijden  
Naar bovenkant pagina

Bewegen is altijd belangrijk voor me geweest. Ik heb mij dan ook door meerdere studies en beroepenvelden heen bewogen. Meer dan 30 jaar in de sport, de psychologie en de dans. Ik begon met een psychologiestudie (kandidaats in 1980). Dat was te theoretisch voor me. Ik wilde bewegen, ging naar de Theaterschool en studeerde af als uitvoerend danser. Na een internationale carrière als danser en docent dans werd ik dans- en bewegingstherapeut. ‘Ervaren’ en ‘bewegen’ zijn voor mij belangrijke factoren in het opsporen en behandelen van klachten.

Van 1989 tot 2006 heb ik een praktijk voor bewegingstherapie gehad in Amsterdam. In 2006 is de praktijk met mij meeverhuisd naar Groningen. Ik ben erkend Natuurgeneeskundig Therapeut (BATC), geregistreerd lid van de Nederlandse Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en van de Internationale Vakvereniging Somatische Bewegingstherapie (ISMETA).

Na mijn opleiding tot somatisch bewegingstherapeut heb ik in 1992 de docentenopleiding met succes afgesloten (aan de Opleiding Bewegingstherapie van de School for Body -Mind Centering in Amherst, Massachusetts). Naast deze post-HBO opleidingen heb ik in Nederland de Medische Basis Kennis Opleiding met succes afgerond.

Als docent en supervisor Somatische Bewegingstherapie heb ik sinds 1992 les gegeven aan verschillende Opleidingen tot Somatisch Bewegingstherapeut in de Verenigde Staten (California, Massachusetts). Vervolgens ben ik in 1995 studieleider en hoofddocent geworden van de Somatische Bewegingstherapie Opleidingen in Nederland (Somatic Movement Institute).


Honorarium  
Naar bovenkant pagina

Onderstaande tarieven zijn inclusief btw.

Kennismakingsgesprek (half uur): gratis
Intake consult (een uur): € 50,00
Regulier consult (een uur): € 75,00
Kort consult (half uur): € 40,00
Annuleren kan tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht.

Voor de behandelingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Een (gedeeltelijke) vergoeding is mogelijk via de aanvullende zorgverzekering bij de meeste zorgverzekeraars. Je kunt deze aanvullende zorgverzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar, dan degene waarbij je de basisverzekering hebt.

Voor een overzicht van verzekeraars die mijn behandelingen vergoeden kun je klikken op de link: zorgwijzer natuurgeneeskunde-vergoeding of de link zorgwijzer vaktherapeutie vergoeding (aan de gegevens van zorgwijzer kunnen geen rechten worden ontleend).

Betalingen binnen 14 dagen op bankrekening:
ABN-AMRO Bank Haren:
IBAN: NL10ABNA 0540398438
t.n.v. Somatic Movement Institute


Contact  
Naar bovenkant pagina

Jacques van Eijden
Boterdiep 49A
9712 LK Groningen
M:  06 385 07 450
E: jacquesvaneijden@tcboterdiep.nl

Registratie:

 • BATC Beroeps registratie: BR-01947
 • AGB zorgverleners code: 90-047822
  • kwalificatie vaktherapie: 9025
  • kwalificatie natuurgeneeskunde: 9006
 • AGB praktijkcode: 90-56394
 • Klacht- en Tuchtrecht: KB-12121569

Lidmaatschappen:

 • Stichting Belangenassociatie Therapeut en Consument (BATC)
 • Nederlandse Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • Internationale Vakvereniging Somatische Bewegingstherapie (ISMETA)
 • Kamer van Koophandel onder nummer 34191318

 


Links  
Naar bovenkant pagina

Voor meer informatie over Natuurgeneeskundige therapie ga naar:
www.batc.nl

Voor meer informatie over de Somatische Bewegings methodieken ga naar: www.somaticmovementinstitute.com

Voor meer informatie over de vakvereniging Somatic Movement Education and Therapy Association ga naar: www.ismeta.org

 


Colofon  
Naar bovenkant pagina

Copyright 2017 tekst: Somatic Movement Institute(www.somaticmovementinstitute.com)
Redactie Tekst: Martin Olden (www.questionfilosofie.nl)
Foto Jacques van Eijden: Arthur Mebius (www.arthurmebius.com)